Zuzana Candigliota

Nobody is free until everybody is free, tedy nikdo není svobodný, dokud nejsou svobodní všichni. Svoboda jednotlivce rozhodovat o svém životě je pro mě základní lidskoprávní hodnotou.

„Nobody is free until everybody is free.“

Moje témata

  • Policejní násilí a zneužívání pravomocí
  • Svobodná volba očkování
  • Svobodná volba při porodu

Moje poslání

Zuzana se věnuje nejen svým tématům a soudním případům, ale také pomáhá v rozvoji ostatním právníkům a dobrovolníkům v Lize. Spolupracuje s řadou jiných organizací a odborníků, kteří mají společná témata a cíle. Účastní se pracovních skupin, pořádá semináře, poskytuje poradenství. I ve svém osobním životě bojuje proti zasahování do občanských svobod, například odmítnutím se bezdůvodně policistům legitimovat nebo psaním článků na svém blogu na Respektu.  

Podpořte mě

Usiluji o větší svobodu a odpovědnost každého jedince za sebe a svou rodinu, méně státních zásahů do lidských životů a respekt k individualitě každého jednotlivce. Ve své práci upřednostňuji smírné řešení sporů a mediaci, ale pokud tato cesta není možná, nebojím se přistoupit ke strategickým soudním případům, které mohou přinést systémové změny.

 

Konkrétně prosazuji:

  • autonomii žen v těhotenství a při porodu, tedy zejména právo žen na svobodnou volbu místa porodu včetně porodu doma a porodního domu a právo žen na informovaný souhlas a respektování porodních přání,
  • právo rodičů svobodně a informovaně rozhodovat o očkování svých dětí, o zrušený nesmyslné sankce v podobě zákazu přístupu dětí, které nejsou řádně očkovány, do školek, ale také o odpovědnost státu za nežádoucí účinky povinného očkování,
  • právo obětí nelidského a ponižujícího zacházení, zejména ze strany policie nebo institucí, na účinné vyšetřování takového podezření.

 

Můj klient Vladimír Kummer, který nakonec se svým případem nevyšetřeného policejního násilí uspěl u Evropského soudu pro lidská práva, o mně řekl:

„Zuzana Candigliota mi právně pomáhala od května 2010. Tehdy jsem byl při cestě z restaurace bezdůvodně zadržen a odvezen na policejní služebnu, kde mě policisté doslova mučili. Jen díky zájmu a odborné pomoci paní Candiglioty dospěl můj případ po třech letech do vítězného konce a já jsem byl odškodněn. Podle mě je to vynikající právnička, navíc s lidským přístupem.“

 

.00 Kč