Prokopa nevzali do školky kvůli chybějícímu očkování. Podpořte jeho zastoupení u ESLP!

Výzvu si předsevzal Dan Petrucha

Náš boj za svobodu v očkování pokračuje. U Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) budeme zastupovat případ částečně proočkovaného Prokopa, který nebyl přijat do mateřské školy a bylo mu tím odepřeno předškolní vzdělání. Došlo tak k zásahu do práva chlapce na vzdělání a do práva celé rodiny na ochranu soukromého a rodinného života.

Rodiče chlapce mají doktorské vzdělání v oboru biologie a na základě zvážení dostupných informací a svého přesvědčení o tom, co je prospěšné pro jejich dítě, se rozhodli jej očkovat jen částečně proti nejzávažnějším nemocem a nesplnit celý očkovací kalendář. Chlapec je očkován proti záškrtu, tetanu, černému kašli, obrně, Haemophilu influenzae typu B. Naopak není očkování proti hepatitidě typu b a proti tzv. dětským nemocem – spalničkám zarděnkám a příušnicím.

Nekompletní očkování bylo důvodem, proč bylo chlapci odepřeno předškolní vzdělávání. Ochranu jeho práva na vzdělání nezajistil ani Ústavní soud, který rozhodl o odmítnutí jeho stížnosti dne 25. 3. 2015 pod sp. zn. I. ÚS 1987/13. Ústavní soud zaujal ideologické stanovisko a nevypořádal se s tím, že úplný zákaz přístupu zdravých, ale nekompletně očkovaných dětí je zjevně nepřiměřený. A to s ohledem na situaci u našich sousedů (Rakousko, Německo, Polsko i Slovensko), kde očkování není podmínkou pro přístup dítěte do mateřských škol - opatření jsou přijata pouze v případě rizika šíření určité nemoci. Nepřiměřenost zákazu prokazuje i skutečnost, že stát nezkoumá, zda je očkován i personál školky, ani nezdůvodňuje odbornými analýzami, proč je stanovený široký rozsah očkování medicínsky nezbytný. Zmíněné skutečnosti podporují názor, že očkovací politika v ČR není vedena zájmem dětí a společnosti, ale zájmem farmaceutických firem.

 

POMOZTE NÁM TO ZMĚNIT! PODPOŘTE PROKOPŮV PŘÍPAD. DĚKUJEME!

 

Na co potřebujeme peníze:

  • na práci právniček při zpracování stížnosti a zastupování klientů
  • na překlad stížnosti do angličtiny

 

Přečtěte si/podívejte se na:

  • vyjádření ombudsmanky Anny Šabatové a odlišné stanovisko ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové, které našim argumentům dávají za pravdu,
  • naši analýzu o vlivu farmaceutických firem na systém očkování v ČR,
  • reportáže České televize o našem případu (z 3. 8. 2014 a 2. 3. 2015).

 

Poznámka:

  • Nejde o první stížnost k očkování, kterou chceme podat k Evropskému soudu pro lidská práva. Na vyřízení čeká také stížnost našeho klienta, který dostal pokutu za neočkování svých dětí, přestože uplatnil výjimku z důvodu svého svědomí a přesvědčení.

Chcete přidat aktualizaci? Přihlašte se.

Přidat komentář

 
36 700 Kč 35 000 Kč
vybráno cílová částka
Podpořit výzvu

libovolnou částkou

peníze poputují na

Zdravotnictví

Poskytujeme bezplatné poradenství

Zastupujeme klienty před soudy

Prosazujeme svobodnou volbu pacienta

Nezaujala vás zrovna tahle kampaň? Prohlídněte si jiné.

Matěj Stříteský

Matěj Stříteský


Proč mě baví pracovat v Lize   Liga mi umožňuje zaměřovat se na pomoc lidem a ne na zisk, mohu tak svůj čas věnovat i lidem, kteří by si to jinak nemohli dovolit. Práce v Lize…

ČTĚTE O KAMPANI
Nový web o opatrovnictví a svéprávnosti

Nový web o opatrovnictví a svéprávnosti

500 Kč 20 000 Kč

Od 1. ledna 2014 nastaly v rámci nového občanského zákoníku výrazné změny v problematice svéprávnosti a opatrovnictví.…

ČTĚTE O KAMPANI
Paní Stella si při porodu vytrpěla své. Pomozte nám to změnit!

Paní Stella si při porodu vytrpěla své.…

30 100 Kč 50 000 Kč

Paní Stella přivedla na svět svoji dceru v porodnici v Neratovicích. Přála si porodit bezpečně, s pomocí a empatickou…

ČTĚTE O KAMPANI
Podpořte další fungování projektu Férová nemocnice

Podpořte další fungování projektu…

5 450 Kč 50 000 Kč

Právník Matěj Stříteský vede v Lize projekt Férová nemocnice. V rámci tohoto projektu Liga provozuje na webu…

ČTĚTE O KAMPANI