Podpořte ženu v prvním soudním případě proti porodnickému násilí

Výzvu si předsevzala Lenka Kycerkova

Paní Anna neuspěla s žalobou na porodnické násilí a musí nemocnici zaplatit náklady soudního řízení ve výši 60.000 korun. Nevzdala se a s pomocí Ligy lidských práv připravila dovolání. Odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně. Liga lidských práv podala dovolání k Nejvyššímu soudu. Podpořte naši klientku, která se jako první žena v Česku rozhodla soudně bránit proti nedobrovolným zásahům do porodu.

(For English see below)

Paní Anna si přála normální přirozený porod bez nadbytečných lékařských zásahů. Zaměstnanci Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou, kam byla v roce 2007 přijata s rozběhnutým porodem, ale její přání ignorovali a pokoušeli se opakovaně bez zdravotního důvodu a bez souhlasu rodičky zasahovat do porodu.

Nejprve se pokusili bez upozornění provést protržení vaku blan, pak jí přímo proti její vůli provedli nástřih hráze. Po narození dítěte lékař opět v rozporu s přáním rodičů nenechal dotepat pupečník, přestřihl pupeční šňůru a následně odnesl novorozeně pryč od matky a znemožnil jí tak blízký kontakt ihned po porodu.

Celkově se personál choval autoritativně a nadřazeně. Rodička vnímala zásah do svých práv negativně proto, že v průběhu porodu byla zranitelná a závislá na personálu. Svůj traumatický zážitek přirovnala ke znásilnění a bolesti kvůli nástřihu hráze měla ještě dlouho po porodu.

Krajský soud v Hradci Králové ani Vrchní soud v Praze nevyhověly její žalobě, kterou se domáhala omluvy a finančního zadostiučinění ve výši 100.000,- Kč. Soudy ignorovaly právo na informovaný souhlas rodičky a také odborné posudky lékaře a porodních asistentek, které rodička předložila. Podle těchto posudků z nekvalitního CTG záznamu nevyplývala žádná patologie, maximálně podezření, které mělo být důvodem dalšího monitoringu, nikoliv ale zásahu do porodu. Soudy naopak vycházely jen ze závěrů podjatých soudních znalců, kteří vyjadřovali nad rodičkou opovržení a kteří si ani neprostudovali zdravotnickou dokumentaci rodičky a neviděli CTG záznam porodu. Podle soudkyň se žalobkyni narodilo zdravé dítě, tak co by chtěla!

Bohužel rozsudek odvolacího soudu nabyl v polovině ledna 2017 právní moci a paní Anna musí nemocnici zaplatit na nákladech řízení splátkovým kalendářem téměř 60.000 Kč. Liga lidských práv zaplatila z vybraných peněz dvě splátky. Další splátku je nutné uhradit v březnu.

V současné době je na mateřské dovolené a částku si nemůže dovolit zaplatit. Prosíme pomozte uhradit náklady řízení naší klientce. Pomůžete nejenom jí, ale i dalším rodičkám, které jsou obětí systémového násilného chování personálu porodnic. Liga lidských práv bude v tomto případu podávat dovolání k Nejvyššímu soudu. V rámci kampaně proto vybíráme i 30.000 Kč na naši práci (dosavadní bezplatné právní zastoupení a zpracování dovolání) a 10.000 Kč na zpracován dalších odborných posudků.

Podrobný popis případu a rozsudky soudů naleznete zde: http://llp.cz/pripady/lekari-nerespektovali-prani-rodicky-a-zpusobili-ji-zdravotni-komplikace

V případě dotazů ohledně této kampaně pište koordinátorce péče o dárce Lence Kyčerkové.

Děkujeme, že pomáháte!

 


 

Show support to a woman in the first legal case against the obstetric violence

Mrs. Anna unsuccessfully tried to sue her hospital for obstetric violence and now she has to defray hospital’s expenses of the legal proceeding in an amount of 60 000 crowns. She does not give up and with the help of the League of the Human rights is getting ready for an extraordinary appeal. Show support to our client, who as the first woman in Czech Republic has decided to legally defend herself against the enforced interferences during the labor.

Mrs. Anna wished for an ordinary natural childbirth with no unnecessary medical interference. But in 2007 when she was signed to the Regional hospital Rychnov nad Kněžnou with already started labor, the employees ignored her wishes and repeatedly tried to intervene in the labor without a medical reason or mother’s content.

At first they tried to rupture her membranes without any warning and then against her will they did the episiotomy. After the childbirth, the doctor refused to wait until the umbilical cord stopped beating and he cut it, again against the patient’s wishes. Afterwards he took the newborn baby away from its mother and disabled for her to have close contact with it right after the birth.

 

 

The staff in general was authoritative and condescending. The mother felt mad about the interferences mainly because during the labor she had been vulnerable and dependent on the staff. She compared her traumatic experience to a rape and she had suffered from the pain caused by the episiotomy for a long time after the birth. Nor the Regional court in Hradec Králové nor the High court in Prague has allowed her suit, where she demands an apology and a financial satisfaction in an amount of 100 000 crowns. The courts ignored her right for parent’s informed content and also the expert opinions of doctors and birth assistances submitted were disregarded. According to these opinions, no pathology could be seen from the CTG of poor quality, a suspicion at best, that was supposed to lead to another observation, not to intervene in the birth. The courts followed the opinions of biased authorized experts who had shown a contempt over Mrs. Anna and who had failed to study the medical documentation and to see the CTG. In accordance to the judges the client had a healthy baby, what else would have she wanted!

Unfortunately, the verdict of the Court of appeal inured in January 2017 and Mrs. Anna has to pay the expenses of this legal proceeding to the hospital immediately.

Right now, she is on a maternal leave and she cannot afford to pay this amount of money. Please, help our client with the payment. It would help not only our client but also other mothers who are the victims of a violent behavior of an obstetric staff. In this case the League of the Human rights will bear an extraordinary appeal to the Supreme court. As part of the campaign we also collect 30 000 crowns for our work (legal representation and processing the appeal till now for free) and 10 000 crowns for processing other expert opinions.

For a close look on the case and the court’s verdicts see http://llp.cz/pripady/lekari-nerespektovali-prani-rodicky-a-zpusobili-ji-zdravotni-komplikace

In case of questions please contact our coordinator of care for donors Lenka Kyčerková.

Thank you for your help!

SouhlasíSouhlas

@katka: Dejte si tu práci a přečtěte si odůvodnění rozsudku, než tu začněte s obžalobou celého zdravotnictví :))

Tomáš, 3.4.2017 12:10 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

Nástřih hráze je zcela rutinní jak z pohledu obtížnosti provedení zákroku, tak z pohledu možný komplikací při léčení. Madam nevymáhá žádný nárok na náhradu škody na zdraví, ale imaginární sumu za porod, který i kvůli jejímu chování neprobíhal tak, jak si ho idelizovala. Kdybyste přestali podporovat sektu domácích porodů, vůbec by se soudy nemusely zatěžovat takovým nesmyslem.

Marek, 3.4.2017 12:09 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Marek: ucelove lzete vy. Ve studiich bylo prokazanao, ze zavaznym rupturam nastrih NEPREDCHAZI a lepšímu hojeni NEPOMAHA a prave proto rutinni pouzivani WHO nedoporucuje.

katka, 23.3.2017 9:35 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Zuzana Candigliota: Dobrý den. Osobně si myslím, že ČR ještě nedosáhla takové úrovně, aby bylo možné soud vyhrát. I tak jsem ráda, že se paní Anna rozhodla bránit. Je třeba se bránit soudně, když to bohužel jinak nelze. Také je vidět, že se porodnice pomaloučku začínají k přirozeným porodům dostávat. To by se nestalo, kdyby se matky dostatečně neozývaly. Sama jsem zdravotník a vím s jakou ideologií jsem vycházela z VŠ. Vím, v jakém šoku jsem byla na svém předporodním kurzu, kde přednášející mluvila o přirozeném porodu. Měla jsem rudo před očima a říkala si, že je ta ženská blázen. Když jsem se ale na problematiku podívala znovu v klidu, dalo mi vše najednou smysl. Do toho jsem zjistila, že moje porodnice maximálně podporuje přirozené porody. Mám za sebou nyní dva přirozené porody v tomto úžasném zařízení. Bohužel i na drobnou epiziotomii došlo, ale bylo to nutné. Proto jsem ráda, že jsem mohla rodit ve zdravotnickém zařízení a to mi umožnilo porod, jaký jsem si představovala. A také vím, co pro mě ten pitomej půlcentimert nástřihu znamenal (naštěstí mohu mluvit v minulém čase, protože se to po více než 6ti měsících zcela zhojilo - měla jsem štěstí). Takže držím pěsti, ať se vám věc daří. A i pokud prohrajete, tak věřte, že pro mnohé matky v budoucnu děláte velkou službu.

Eva, 22.3.2017 14:35 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Alena: Smiřte se s tím, že se tady soudí o nástřih hráze :D :D Jakékoliv přirovnávání k "nastřiženému zadku", nebo dokonce symphisiotomii, je absurdní. Stále jsem nedostal odpověď na to, co bude s přísudkem v případě úspěchu, co vy na to, madam Candiglioto?

Marek, 19.3.2017 22:44 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Kateřina: Porodník, který vživotě nerodil určitě nevěděl, co má dělat. Nastudujte přirozený porod, tzn. že žena ví co má dělat a lékař jen má kontrolovat zda je v pořádku. Pak se všichni diví, proč tolik žen chce rodit doma, když všichni mají takovýhle odborný názory. Dělají to tak aby to vyhovovalo lékařům a ne ženě a dítěti.

Alena, 16.3.2017 16:41 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@ch@ch.ar: Neznal jsem, ale nebyl problém si tu písničku najít: "....Ošetřil čtrnácte pacientů, jejich řev primáři nezdál se jaksi, po bližší prohlídce dokumentu zakončil Jarda svou lékařskou praxi. Pak přišel ke slovu už zákon trestní, rozsudek soudu byl stručný a přesný: dočasně oblékne erární látku a devět měsíců posedí v chládku, stejný je epilog jako prolog: lepší být samouk - gynekolog." Tak nevím, co jste chtěl tím argumentem docílit, protože nekompetence (zejména pokud jde o diagnostiku a práci se zdroji, pro nás s opravdovým vědeckým tréninkem velmi zřetelná) gynekologů nás s manželkou přesně donutilo si ty kompetence raději ponechat doma.

Tomáš, 20.2.2017 8:35 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Tomáš: Gynekolog samouk. LOL :D :D :D Jahelka napsal o takových jako Vy písničku, ale myslel to ze srandy. Netušil, že se toho někdo chytne

ch@ch.ar, 16.2.2017 9:51 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Tomáš: Nevěcná poznámka byla označena tagem, který toto fórum odstranilo. Omlouvám se za možné smíchání věcné a nevěcné části mé reakce.

Tomáš, 13.2.2017 9:02 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Marek: Copak, taky ženským mrzačíte přirození? Gynekologem jste se stal, protože to byla jediná možnost, jak uvidět ženské přirození nebo jste chtěl dělat chirurgii a neměl na to? V pohodě, jsou země kde jsou ještě větší zaostalci než u nás - taková symphisiotomie v zemích kde je dostupný CS je toho příkladem. V místních mrzáckých skriptech je takový postup jistě také obhajován. Podle této logiky by se ZC měla jít dávno nebo určitě brzy věnovat něčemu jinému za mnohem více peněz, než by měla v jiném právním oboru (aby ji to kompenzovalo investici do špatně placeného období), protože viditelná je už nějakou dobu až až. O snadném výběru peněz se taky mluvit nedá, kampaňe proti množírnám psů nebo ještě lépe proti imigraci by IMO vynesly výrazně více peněz.

Tomáš, 13.2.2017 8:59 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Tomáš: Dobře se na tom vybíraj prachy a zviditelňuje vlastní právní praxe. Nkomu nevadí, že většinu případů prohrají a že polovina peněž jde normálně do kapsy právníkům. Matky by se o takové kraviny nikdy nesoudily, pokud by to měly hradit ze svého, protože jsou to nenadějné spory. Vy nastřiženej zadku :p Nejdřív si o epiziotomii něco přečtěte, než budete blít takovéhle pitomé příměry.

Marek, 10.2.2017 15:31 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@ch@ch.ar: Takže když vám nastřihnu zadek, nebudete kvůli tomu povykovat? Pojďme to zkusit :) K nástřihu by byl shodně dobrý důvod jako v případě stěžovatelky. V případě zašití budete mít i velmi dobrou šanci na dobré zhojení a pořádně bych vám to ledoval, ať vás střihnutí tolik nebolí. Matky jsou imo ta nejblbější skupina k vydělávání právním zastupováním - žaloba jim bere energii, kterou chtějí investovat do péče o své děti a přitom jim zmrzačení nezahojí, nanejvýš připomíná, navíc dost často nemají vlastní finanční prostředky, takže jsou závislé na podpoře svých partnerů. Těhotné a pečující o malé děti jsou tak nejzranitelnějšími skupinami žen, což dobře ví nejen personál v porodnicích...

Tomáš, 8.2.2017 14:00 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@tomáš: Ombudsmanka bude vždycky nepopulární. Zastává se lidí co se jim děje nespravedlnost, namísto aby se zastala zpovykaných ezomamin. Ostatně i paní Candigliota se nejednou nechala slyšet, že Romy moc nemusí. Naštvané matky jsou lepší pro byznys.

ch@ch.ar, 8.2.2017 12:21 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Zuzana Candigliota: Prý "mrzačeny na pohlavních orgánech" :D :D Vy už byste to opravdu neměla hulit.

Marek, 7.2.2017 12:18 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@ch@ch.ar: Ještě musíte odečíst cenu znaleckých posudků, které musejí být většinou zahraniční, neboť čeští soudní znalci minimálně nejsou nestranní (sami zmrzačili žen až až a dodnes musí gynekolog při atestaci hlásat, že je nástřih v pohodě). Potom je potřeba odečíst všelijaké cestovní výlohy, nějaké soudní poplatky (nejde o trestní kauzu a nevím zda je soud odpustil - asi spíše ne)... No, jako živnost by Z.C. měla jistější i lepší jít montovat auta do Škodovky tedy... Vzhledem k tomu, jak užitečnou práci odvádí, bych ale neřešil ani kdyby bylo celých 100t na její odměnu. Naopak bych odebral odměnu ombudsmance, která v podobných kauzách nedělá nic.

tomáš, 6.2.2017 14:38 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

Ten rozdíl mezi 100 000, které se vybírají a "téměř 60 000" soudních nákladů, co má paní Anna platit nemocnici, půjde předpokládám do kapsy zase paní Candigliotě. Pŕece nebude pro.rávat soudy zadarmo! Výborný obchodní model :D

ch@ch.ar, 2.2.2017 13:46 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Marek: Nástřih hráze je nutný a prospěšný maximálně v 10 % případů, což tvrdí Světová zdravotnická organizace na základě vědeckých studií a ne na základě nějakých zastaralých učebnic. V českých porodnicích je provádí zhruba v 50 % případů, takže většina žen, které měly nástřih, jsou pouze mrzačeny na pohlavních orgánech bez jakéhokoliv přínosu.

Zuzana Candigliota, 25.1.2017 20:53 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Tomáš: To je naprosto účelová lež. Nehledě na to, že i ruptura 3. stupně mívá vážně dlouhodobé následky pro rodičku. Nástřih hráze je pro 9/10 žen zákrok, jehož výhody zjevně převažují rizika. Jedná se o vcelku bezbolesnoi proceduru. Pokud někdo říká něco jiného, tak lže. Půjčte si jakoukoliv ucevjici gynekologie.

Marek, 23.1.2017 23:23 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Bajča: Slovy porodní asistentky s letitou praxí: "natržení čtvrtého stupně jsem viděla jenom jednou a bylo to po nástřihu".

Tomáš, 23.1.2017 13:00 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

Je síla, že i tak jasné násilí musí rozsoudit až nejvyšší soud. Přeji hodně síly do této i dalších kauz. Myslím, že reakce zdravotníků na případ se sanitkou jasně ukazují, že má Vaše práce smysl. Ještě tak deset rozsudků a třeba jim dojde, kdy skutečně jednají přes čáru a kdy jde o městské legendy (nevím o žádném rozsudku odsuzujícím lékaře respektujícího integritu klienta). Chápu, že odpor zdravotníků je tak velký, ale dokud nebudou podobně zranitelní jako jejich klienti, čerpání zdravotní péče snesitelnější nebude. Kolik lidí nejde k lékaři s příznaky vážného onemocnění při vidině jednání se zdravotníky a pak třeba i zemře? Kolik rodin začíná a pokračuje ve jménu násilí a absence empatie?

Tomáš, 23.1.2017 12:58 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

Děkujeme všem za dosavadní podporu!

Zuzana Candigliota, 20.1.2017 19:30 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Lenka V.: Medicína se studuje 6 let. Na atestaci z gynekologie se učí další x let. A učí se i nové věci. Myslím, že toho lékaři vědí mnohem více, co se týče komplikací. Kdyby jí nenastřihli a ta hráz jí praskne až do prdele a bude celej život inkontinentní, tak se bude pani soudit taky.. Myslím, že by si paní měla užívat své miminko a být ráda, že jsou oba zdraví a přestat se hádat a tahat po soudech. Nepřispěji.

Bajča, 20.1.2017 11:17 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Jan: že je zdravotnictví v ČR na pokraji zhroucení, na to upozorňuje už několik let pár lékařů, mezi nimi i MUDr. Jan Hnízdil. Ve svých dvou knihách popisuje na případech jeho klientů, kolik mnoho peněz jde na jednoznačně zbytečná vyšetření, od mnoha specialistů, kteří si neví rady a navíc předepisují mnoho zbytečných léků, které naopak lidem škodí. Farmaceutické firmy českému lékařství na oplátku nepomohou. A tímto Dr.Hnízdil poukazuje na léčení psychosomatikou. Také české porodnictví je v zoufalé situaci. Zkostnatělé systémy, zdravotnictví a učebnice staré mnoho let a přitom je tolik výzkumů potvrzujících změny v těchto systémech. Mnoho lékařů vše nové hodí do jednoho pytle "návrat k přírodě", více nových odborných informací si nezjistí a říkají si profesionálové! Vymyslí si pár demagogií na "návrat k přírodě" nad kterými zůstává rozum stát a člověk si říká, a tomu skutečně vzdělaní lékaři věří a stačí jim to tímto ubohým způsobem shodit ze stolu. Výživa v nemocnicích ... další zoufalost. Lidem se z nemocniční stravy ještě více zhorší zdravotní stav, tak dostanou nová vyšetření a nové léky. Na toto peníze jsou, na výživné jídlo ne. Problém je také v tom, že mnoho lékařů má vysoké ego a co oni by se nového učili, už ví vše za 5 let studií ze starých knih. Nedojde jim to?

Lenka V., 19.1.2017 20:07 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Lenka V.: oprava překlepu: sešití natržení se hojí lépe.

Lenka V., 19.1.2017 15:54 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Lenka V.: oprava překlepu: sešití natržení se hojí lépe.

Lenka V., 19.1.2017 15:54 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Kateřina: znám osobně ženy, které mají se sešitím nástřihu, nástřih se hůře hojí, doživotní problémy, např. bolesti při menším pohybu, jako chůze, při močení apod. Natržení málo cm se zahojí za 2, 3 dny samo a bez následků. Sešití nástřihu se hojí, dle vlastních zkušeností a jiných kolem mne a vyčtených informací, lépe. Natržení je přirozeně v tenkých místech, bez většího poškození tkáně atd.

Lenka V., 19.1.2017 15:53 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Pavel M.: Kdybyste si lépe pročetl informace, zjistil byste, že pouze 60.000 Kč musí rodička zaplatit nemocnici na nákladech řízení. Zbytek peněz vybíráme na právní zastoupení a další odborné posudky. Zastupování si vyžádalo a vyžaduje spoustu času, nejen právní služby, ale i reagování na bezpředmětné příspěvky typu toho Vašeho.

Zuzana Candigliota, 19.1.2017 13:58 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

Tvl 100 000,- Kč na dovolání ve věci o 100 000,- Kč. Děláte si srandu?!

Pavel M., 19.1.2017 12:59 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Kristína: Rodila. Dvakrát. Akorát vy jen blbě argumentujete ad hominem. Na nástřihu absolutně nic není. Zahojí se za dva týdny.

Kateřina, 18.1.2017 14:10 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Kateřina: Žena bez patřičné praxe? Paní má 4 děti, a pan porodník nemá ani vagínu, ani nepostupuje v souladu např. s doporučeními WHO (mimo jiné), takže asi tak. Jinak když něčemu očividně nerozumíte, tak raději ani nekomentujte. Přirozené natržení se VŽDY lépe hojí než nástřih. A schválně....Vy už jste rodila? Pokud ne, tak si určitě přejte nástřih preventivně, abyste pak věděla, co to znamená být po zbytek života zmrzačená na tom nejméně příjemném místě.....vlastní zkušenost je totiž nepřenosná.

Kristína, 18.1.2017 11:42 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

Čili paní měla standardní porod, který lékař naprosto standardně vedl lege artis a narodilo se zdravé dítě. Nicméně se jí dostalo psychické újmy, jelikož se porodník řídil vlastním rozumem, zkušenostmi a vědomostmi a nikoliv jejím přáním. Možná bylo jejím přáním roztrhnout se přirozeně, tak, aby se rána hojila ještě déle a bolestivěji. Dokonce se mohla roztrhnout i tak, že by byla doživotně inkontinentní. Pokud by toto lékař dopustil, dost možná už by teď nemocnice platila jak mourovatá v žalobě za poškození zdraví z nedbalosti. Protože ať chcete nebo ne, ten lékař musí vědět lépe, co je nebo není třeba při porodu udělat, než žena bez patřičného vzdělání a praxe a také on nese plnou zodpovědnost za jeho zdárný průběh. Soud rozhodl dle mého naprosto správně!

Kateřina, 18.1.2017 10:54 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Martina: V rozsudku je něco jiného, protože realitu soudy překroutily tak, aby to vyhovovalo jejich záměru žalobu zamítnout a jejich ideologii ve smyslu - vždyť má přece žena zdravé dítě, tak je to jistě zásluha porodníka a co by ještě chtěla?! Faktem je, že se soudy nevypořádaly s námi předloženým lékařským odborným vyjádřením. Ani s dalšími důkazy. Například z dokazování jednoznačně vyplynulo - když odhlédneme od nástřihu hráze, že se porodník pokoušel bez upozornění rodičce protrhnout vak blan v době, kdy ještě žádné údajné podezření na komplikace nebylo. Takže zcela prokazatelně a bezdůvodně porušil její právo na informovaný souhlas v případě, kdy žádnou záchranou dítěte nebylo možné ani argumentovat. Ale to soudy účelově přehlédly, stejně jako spoustu dalších argumentů a okolností. Proto chceme jít v řízení dál, protože to, jak to soudy smetly ze stolu, je i porušením práva na spravedlivý proces.

Zuzana Candigliota, 17.1.2017 23:31 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Zuzana Candigliota: V rozsudku je ale něco zcela jiného. Asi proto jste to v obou případech prohráli.

Martina, 17.1.2017 22:34 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

Děkuji, co pro ženy děláte. Velmi ráda jsem přispěla a pevně věřím, že jednou i díky vám a satatečným ženám, které si nenechají vše rutinní, zavedené a zbytečné líbit, ozývají se a soudí, zde bude krásné místo k žití a rození dětí.

E.G., 17.1.2017 21:41 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Martina: 1) Znalec byl jeden porodník, druhý nebyl porodník, takže celý znalecký posudek stál na jednom porodníkovi, naopak my jsme předložily posudky jednoho porodníka, dvou porodních asistentek a jedné psycholožky-znalkyně, 2) znalci jsou systémově podjatí, neboť jejich pražská porodnice vykazuje stejný deficit - nadměrné provádění nástřihů hráze bez řádného informovaného souhlasu, 3) znalci byli podjatí i subjektivně - vyjadřovali opovržení nad rodičkou a nad tím, že si vůbec dovolila podat žalobu a že soud vůbec žalobu projednává, 4) znalci přiznali, že vůbec neviděli CTG záznam z porodu a vůbec nepřezkoumávali, zda tedy byla dána patologie vyžadující zásah nebo nebyla. Řekli, že jim stačí, že ji shledal ošetřující lékař, takže převzali jeho závěr ze zdravotnické dokumentace, že byla zjištěna bradykardie. To, že se rodička dostavila v pokročilém stádiu porodu není důvod k zásahům do porodu proti její vůli. Vyšetření neodmítala, podrobila se hned v úvodu dvěma vaginálním vyšetřením, přičemž WHO považuje za špatnou praxi opakované vyšetřování. Také neodmítala monitoring, ale potřebovala se v závěru porodu pohybovat, což je normální fyziologická potřeba napomáhající zdravému porodu. Naopak poloha vleže na zádech bez pohybu způsobuje komplikace a do této polohy byla personálem nucena. Ona se nesoudí o to, že porodník NEMUSEL nastříhávat hráz, ale o to, že to NESMĚL udělat bez jejího souhlasu a už vůbec ne proti její vůli.

Zuzana Candigliota, 17.1.2017 18:30 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

Nemluvě o tom, že se zmiňují o 60 000, které je potřeba zaplatit, ale cílová částka této "charity" je 100 000. Také se mi zdá úsměvné tvrzení, že z těch 60 000 je 30 000 na pokrytí dosavadního bezplatného zastoupení. Sice si hrajou na to, že to dělají zadarmo, ale i přesto si to vyberou na lidech, kteří bezmyšlenkovitě přispějí a i kdyby nepřispěli tak by si to od té rodičky určitě vybrali sami.

Jan, 17.1.2017 16:29 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

Souhlasím s Martinou. Nepřispívejte dokud si nepřečtěte i znalecké posudky druhé strany a to tedy té nemocnice. Toto je příklad nového trendu, jak vytřískat peníze z nemocnic a musím říct, že zdravotnictví v ČR je na pokraji zhroucení a to i bez takových lidí jako je paní z článku a ligy lidských práv, která ji zastupovala. Jsem moc rád, že soud její stížnost zamítl.

Jan, 17.1.2017 16:19 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Martin: Ne-u-mí-te a-rgu-me-n-t-ov-at.

Martina, 17.1.2017 13:21 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Martina: Porod není ne-moc ani chirurgický zá-krok! Ne-mocnice je od toho, aby pomohla při komplikacích a ne je vyvolávala.

Martin, 17.1.2017 11:24 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

Vy jen vsázíte na to, že si nikdo nepřečte odůvodnění rozsudku odvolacího soudu. Z něj jednoznačně vyplývá, proč byla žaloba od začátku nedůvodná. Vše je podloženo znaleckým posudkem 3. LF University Karlovy v Praze. Oprotoi tomu jste předložili nějaká soukromá vyjádření dvou porodních asistentek. Rodička se do porodnice dostavila 45 min. před porozením svého dítěte, odmítla veškerá vyšetření a nespolupracovala. Teď se soudí o to, že měli lékaři poznat (bez vyšetření a CTG), že ji nemuseli nastrihávat hráz. Což mimochodem znalecký posudek opět vyvrací. Nepřispěji.

Martina, 17.1.2017 10:26 | Reagovat | Souhlasím
 

Přidat komentář

 
97 018 Kč 100 000 Kč
vybráno cílová částka
Podpořit výzvu

libovolnou částkou

peníze poputují na

Ligu lidských práv

Nezaujala vás zrovna tahle kampaň? Prohlídněte si jiné.

Matěj Stříteský

Matěj Stříteský


Proč mě baví pracovat v Lize   Liga mi umožňuje zaměřovat se na pomoc lidem a ne na zisk, mohu tak svůj čas věnovat i lidem, kteří by si to jinak nemohli dovolit. Práce v Lize…

ČTĚTE O KAMPANI
Nový web o opatrovnictví a svéprávnosti

Nový web o opatrovnictví a svéprávnosti

500 Kč 20 000 Kč

Od 1. ledna 2014 nastaly v rámci nového občanského zákoníku výrazné změny v problematice svéprávnosti a opatrovnictví.…

ČTĚTE O KAMPANI
Paní Stella si při porodu vytrpěla své. Pomozte nám to změnit!

Paní Stella si při porodu vytrpěla své.…

28 800 Kč 50 000 Kč

Paní Stella přivedla na svět svoji dceru v porodnici v Neratovicích. Přála si porodit bezpečně, s pomocí a empatickou…

ČTĚTE O KAMPANI
Podpořte další fungování projektu Férová nemocnice

Podpořte další fungování projektu…

6 850 Kč 50 000 Kč

Právník Matěj Stříteský vede v Lize projekt Férová nemocnice. V rámci tohoto projektu Liga provozuje na webu…

ČTĚTE O KAMPANI