Podpořte zastupování porodnických případů

Výzvu si předsevzal Dan Petrucha

Liga lidských práv je jediná organizace, která prosazuje právo žen na bezpečný a svobodný porod, na volbu zdravotní péče a jejího poskytovatele a právo rodičů na informované rozhodování o dítěti. Tato práva jsou dosud v českém zdravotnictví potlačována a strategická soudní řízení jsou jeden z nejefektivnějších nástrojů ke změně.

Klientky zastupujeme bezplatně, což je časově a finančně náročné, neboť tyto případy většinou nekončí u první soudní instance a mohou se dostat až k Evropskému soudu pro lidská práva. Jeden případ si vyžádá až dva měsíce práce právníka - porady s klienty, studium podkladů, zpracování a podání stížností, žaloby a dalších podání, zadání znaleckých posudků, účast na soudním jednání aj..

PODPOŘTE PROSÍM ZASTUPOVÁNÍ PORODNÍCH PŘÍPADŮ

Umožníte nám pokračovat v zastupování níže uvedených případů a přebírat zastoupení nových. Na našem webu Vás budeme informovat o jejich průběhu. Děkujeme.

NAŠE SOUČASNÉ PŘÍPADY

 

Ambulantní porod

Paní Eva porodila v porodnici zdravé dítě a krátce po porodu s ním chtěla odejít do domácí péče. Lékaři s tím nesouhlasili, a když odešla i bez jejich svolení, varovali sociálku, že dítě je ohroženo na životě a na zdraví. Sociální pracovnice podaly návrh k soudu a ten vydal předběžné opatření, které nařizovalo rodičce vrátit se s dítětem zpět do porodnice. Čtěte více.

Aktuální stav: Žena se domáhala omluvy a odškodnění od státu za nezákonný zásah do osobní svobody a do svého soukromého a rodinného života. Soudy v České republice její návrhy zamítly a paní Eva uspěla až u Evropského soudu pro lidská práva, který označil opatření státu za drastické. V současné době zvažujeme obnovu řízení před českým Ústavním soudem.

Na základě tohoto případu Ministerstvo zdravotnictví změnilo svůj metodický pokyn k propouštění novorozenců z porodnice, který původně působil tak, že není možné propouštět novorozence dříve než 72 hodin po porodu.

 

Brněnská záchranka

Zdravotníci kontrolující dítě narozené v domácím prostředí přivolali na rodičku policii, neboť odmítla okamžitý převoz s dítětem do porodnice. Záchranná služba nerespektovala přání ženy na trochu více času a rozhodla se situaci řešit rezolutně. Právníci Ligy podali na zdravotníky stížnosti a žalobu na ochranu osobnosti. Nejprve se jim podařilo nepravomocně vysoudit 100 tisíc korun, ale rozsudek byl zrušen. Čtěte více.

Aktuální stav: Soud prvního stupně rozhodl v náš prospěch, ale odvolací Vrchní soud v Olomouci začal obhajovat pozici lékaře a nařídil provedení znaleckého posudku. Znalecký posudek dal rovněž za pravdu našim právníkům a soud prvního stupně znovu rozhodl v náš prospěch. V reakci na to Vrchní soud případ soudci odebral, proto se nyní soudíme kvůli porušení práva na zákonného soudce. Případ je nyní u Ústavního soudu.

 

Porod doma bez asistentky

Paní Šárka se při plánování porodu svého druhého dítěte rozhodla pro porod v domácím prostředí. Když se však snažila najít porodní asistentku, která by jí u porodu asistovala, žádnou v Libereckém kraji nenašla. Obrátila se proto s žádostí o pomoc na svou zdravotní pojišťovnu a na krajský úřad, ale byla odmítnuta. Čtěte více.

Aktuální stav: Ústavní soud odmítl stížnost paní Šárky pro nevyčerpání prostředků nápravy. Stěžovatelka se obrátila na Evropský soud pro lidská práva, který na konci roku 2014 rozhodl, že nedošlo k porušení jejích práv, protože stát má volnost uvážení, jak vnitrostátně upraví porodní péči. Následně jsme podali žádost o postoupení věci velkému senátu, který by mohl nepříznivé rozhodnutí zvrátit.

Studenti programu oxfordské právnické fakulty Oxford Pro Bono Publico pro nás zpracovali jako podklad zajímavou analýzu zahraničních právních úprav porodu doma. Ke spolupráci na tomto případu jsme také přizvali české rodičky, které nám poslaly desítky vlastních zkušeností s porušováním lidských práv v českých porodnicích. Bližší informace najdete na blogu Zuzany Candiglioty, právničky Ligy zde.

 

 

Nedobrovolný nástřih hráze a další zásahy v nemocnici

Naše klientka přišla rodit do nemocnice a očekávala respektování svého požadavku na přirozený porod a dodržování jejích práv. Porodní asistentky a lékař jí dávali najevo, že se musí podřídit požadavkům nemocnice a podrobit se rutinním zákrokům. Aniž by byla shledána jakákoliv komplikace, lékař se jí pokusil protrhnout vak blan (protržení vody). Během porodu jí byl i přes její nesouhlas proveden nástřih hráze. A v rozporu s jejím přáním odnesl personál po porodu její zdravé dítě pryč.

Aktuální stav: Její žalobu soud prvního stupně zamítl s tím, že postup personálu byl „lege artis“, jenže v žalobě nešlo vůbec o tuto otázku, ale o to, zda personál měl k zásahům souhlas rodičky, s čímž se soud vůbec nevypořádal. Odvolací soud rozsudek zrušil pro nepřezkoumatelnost. Soud prvního stupně žalobu znovu zamítl s tím, že nedošlo k zásahu do práv rodičky. V březnu 2015 bylo opětovně podáno odvolání.

 

Aktualizováno - květen 2015

Chcete přidat aktualizaci? Přihlašte se.

SouhlasíSouhlas

Nazvat sdružení zabývající se podporováním alternativních rodiček "Liga lidských práv" je krutý eufemismus... Mělo snad podchlazené novorozeně odvezené po domácím porodu právo na život?? Nebo dítě paní Stelly, která odmítala postup porodníků vedoucí k jeho zdárné záchraně? Podle Ligy lidských práv asi ne...

Krutomluv, 25.4.2016 15:10 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Lenka Raková: Dobrý den Lenko, děkujeme za zpětnou vazbu.... foto jsme na Vaše doporučení změnili :-) pěkné dny!

Magda Kucharičová, 8.12.2014 11:28 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

@Vladimír Strunga: Pane Strungo, musím reagovat na Váš příspěvek, i když s delším časovým odstupem, a to hlavně pro vysvětlení ostatním čtenářům webu. Spor je vedený mezi Vaší bývalou partnerkou a mezi záchrannou službou. Vy jste byl v pozici svědka a já jsem byla ráda, že jste u soudu vypovídal, co se stalo, a že jste doložil i vědecké studie v náš prospěch, i když následně jste se rozhodl mstít se bývalé partnerce a snažil jste se ji poškodit. Soud to posoudil jako jednání "zhrzeného muže" a "zjevně nepřátelský poměr k žalobkyni daný v důsledku sporů o výchovu dětí". S ohledem na Vaše spory s partnerkou jsem se Vám snažila domluvit mediaci, nemohla jsem ovšem ovlivnit to, že s ohledem na vážně rozvrácený vztah nebyla mediace možná. Pokud jste se cítil obětí trestného činu, mohl jste podat trestní oznámení. Místo toho jste očekával ode mne - jako právní zástupkyně své bývalé partnerky - že se postavím na Vaši stranu a budu hájit Vás ve sporu o děti. To ale nebylo možné - tím bych se dostala do konfliktu zájmů a Vy jste měl možnost najít si jiného právního zástupce. Asi jste se domníval, že za to, že budete svědčit v náš prospěch a podáte pravdivé svědectví, budete moci nárokovat nějakou výhodu. Vaše jednání jeví známky manipulace, nevyzrálosti, ublíženosti a nedostatku náhledu, pokud to mohu hodnotit ze své pozice. Takže spíš než osočovat Ligu lidských práv jsem Vám doporučila a doporučuji i nadále pracovat na sobě a na konstruktivním řešení své osobní situace. S pozdravem Zuzana Candigliota, právnička

Zuzana Candigliota, 22.10.2014 13:55 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

Velice rád bych podpořil vaši kampaň, vím jaká zvůle někdy vládne v porodnicích a těžce bych nesl, kdyby někdo nerespektoval vůli mé partnerky, stříhal jí a odebíral jí dítě proti její vůli. Navíc při vší té ponižující situaci, kdy nerespektují vaší vůli, ještě vám nařídí si přinést i svůj vlastní toaletní papír a když jej (nebo něco jiného, co lze považovat za naprosto běžnou a levnou hygienickou potřebu) sebou z jakéhokoliv důvodu nemáte, dají vám najevo že jste otřesný případ. Tak to je asi na úvod o situaci v těch "našich evropsky (ne li světově) proslulých podmínkách porodnické péče" a je jasné že další věci ohledně péče o rodičky budou podobně "světovou špičkou" a samozřejmě "lege artis". Nemohu. Jako otec dítěte z "případu brněnské záchranky" jsem vás podpořil již poskytnutím odkazů na odborné studie, kterými jste do té doby jaksi vůbec neargumentovali. Čekal jsem aspoň "děkujeme" a žádal vás o podporu mediace sporu s partnerkou, která mi po nuceném převozu do nemocnice řekla že za to stejně mohu já, protože" jsem nebyl připraven a vše jsme spackali" a bránila mi ve styku s dětmi, prokazatelně vydírala. Pravděpodobně psychicky narušená osobnost matky po porodu nejenže neumožnila lékaři dítě dostatečně prohlídnout (což jsem schopen prokázat), navíc mi brání ve svobodném kontaktu se synem již třetím rokem pod záminkami několik let. Paní V.K., která nechce být jmenována požaduje po záchranářích 100 000 kvůli ponížení a odebrání dítěte na asi dva dny. Kolik mohu žádat já za tři roky ponížení, soudů a s tím spojených výdajů a zastane se mne jako otce v mých právech Liga lidských práv? Ne. Zvažujte proto podpoříte li LLP v této kampani. Otcové, braňte svoje ženy a jejich práva, jsou li vystaveny ponížení a zvůli. Nepodporujte ale organizaci sledující jen módní a granty subvencované trendy, která se vám otočí zády, když zjistíte že žena kterou jste milovali, zastávali a podporovali začne pomocí dítěte vydírat vás a zničí nejen vaši víru v čest a spravedlnost. Tahle organizace vám jako otci nepomůže, jen nalezne výmluvu a pošle vás někam jinam, "kde to řeší". Podívejte se na jejich aktivity a kriticky si zhodnoťte co dělají v tak závažném problému jako je situace otců po rozchodu, pro spravedlivé rozdělení rodičovských práv a povinností.. Dnes jim dáte svoje sympatie a peníze. Zítra možná budete prosit o pomoc s tím že i vy jste člověk a máte svoje práva. Teprve pak se dozvíte jakou rovnost a spravedlnost, čí práva LLP vlastně hájí.

Vladimír Strunga, 22.10.2013 15:07 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

Liga lidských práv dělá svoji práci dobře. V době těhotenství, kdy na nás byly (tak, jako ostatně na každého) ze strany společnosti vyvíjeny největší tlaky, jsme byli velmi vděční, že existuje zdroj, kde se jasně a rychle dozvím, jaké mají rodiče a jejich děti práva. Bylo to důležité pro nás pocit bezpečí. Posílám na účet LLP 2.000,-. Je to projekt důležitý nejen pro nás, ale hlavně pro budoucí generace. S Láskou a Vděčností Radha s rodinkou

Radha Rosecká Píšová, 11.10.2013 13:56 | Reagovat | Souhlasím
 
SouhlasíSouhlas

Pěkný den, děkuji za Vaši práci, které si moc vážím! Jen se mi moc nelíbí toto foto, které neznázorňuje raný kontakt tak, jak by měl probíhat (není kontakt kůže na kůži, dítě je přikládáno k prsu- namísto aby mu byl dopřán čas a prostor k samopřisátí, přidržování zdravotníkem mi připadá nadbytečné, v místnosti je přílišné světlo.. Jako "propagační" fotografii bych volila takovou, která znázorňuje optimální stav- nebo naopak fotografii, jak to nemá vypadat- ale s patřičným okomentováním nedostatků a vymezením se.. Lenka Raková

Lenka Raková, 11.10.2013 13:06 | Reagovat | Souhlasím
 

Přidat komentář

 
37 650 Kč 100 000 Kč
vybráno cílová částka
Podpořit výzvu

libovolnou částkou

peníze poputují na

Ligu lidských práv

Nezaujala vás zrovna tahle kampaň? Prohlídněte si jiné.

Matěj Stříteský

Matěj Stříteský


Proč mě baví pracovat v Lize   Liga mi umožňuje zaměřovat se na pomoc lidem a ne na zisk, mohu tak svůj čas věnovat i lidem, kteří by si to jinak nemohli dovolit. Práce v Lize…

ČTĚTE O KAMPANI
Nový web o opatrovnictví a svéprávnosti

Nový web o opatrovnictví a svéprávnosti

500 Kč 20 000 Kč

Od 1. ledna 2014 nastaly v rámci nového občanského zákoníku výrazné změny v problematice svéprávnosti a opatrovnictví.…

ČTĚTE O KAMPANI
Paní Stella si při porodu vytrpěla své. Pomozte nám to změnit!

Paní Stella si při porodu vytrpěla své.…

30 100 Kč 50 000 Kč

Paní Stella přivedla na svět svoji dceru v porodnici v Neratovicích. Přála si porodit bezpečně, s pomocí a empatickou…

ČTĚTE O KAMPANI
Podpořte další fungování projektu Férová nemocnice

Podpořte další fungování projektu…

5 450 Kč 50 000 Kč

Právník Matěj Stříteský vede v Lize projekt Férová nemocnice. V rámci tohoto projektu Liga provozuje na webu…

ČTĚTE O KAMPANI