O lidech ligy

 

Lidi Ligy je klub pravidelných podporovatelů Ligy lidských práv. Díky pravidelné podpoře našich dárců můžeme pomáhat znevýhodněným dětem, lidem s postižením, poškozeným pacientům či rodinám v tísnivé životní situaci domoci se spravedlnosti a prožít tak kvalitnější život. Vaše stokoruna měsíčně nám pomůže udržet si nezávislost a zajistit fungování našich projektů v budoucnosti.  Členem klubu se můžete stát zadáním pravidelné finanční podpory ve formuláři níže. Děkujeme, že pomáháte s námi!

 

Liga lidských práv využívá darovací portál darujme.cz, kam budete po zadání daru přesměrování.

 

 

V rámci našich projektů pomáháme:

lidem s postižením

Prosazujeme spravedlivé a nediskriminující podmínky pro život lidí s postižením v České republice. Zastupujeme poškozené klienty před soudy, pomáháme lidem s postižením v problematice opatrovnictví, nedobrovolných hospitalizací, zaměstnávání a dalších, školíme sociální pracovníky a podílíme se na transformaci sociálních služeb. V roce 2012 jsme v této oblasti vyhráli 2 případy u Evropského soudu pro lidská práva. Na základě naší několikaleté snahy už osoby s duševním postižením nemohou být zcela zbaveni způsobilosti k právním úkonům. Bližší informace najdete zde.

 

znevýhodněným dětem

Projekt Férová škola se zaměřuje na vzdělávání dětí se zdravotním či sociálním znevýhodněním v hlavním vzdělávacím proudu. Více než 5 let pracujeme se základními školami z celé České republiky, pomáháme jim se zaváděním inkluze a oceňujeme ty školy, které jsou otevřeny všem žákům bez rozdílu. Projekt získal prestižní ocenění od nadace ERSTE v konkurenci více než 1700 projektů z celé Evropy a v jeho rámci jsme již integrovali více než 70 znevýhodněných dětí.

 

 

 

 

poškozeným pacientům

V oblasti zdravotnictví provozujeme projekt bezplatné právní poradny pro pacienty s názvem Férová nemocnice. V rámci této poradny informujeme o právech pacientů, vydáváme publikace, nabízíme bezplatnou právní pomoc a zastupování, školíme lékaře a zdravotnický personál, připomínkujeme legislativu a prosazujeme systémové změny. Naši právníci již pomohli více než 3000 lidí, jejichž práva v oblasti zdravotnictví byla porušena.

 

 

 

 

obětem bezpráví

Nabízíme bezplatnou právní pomoc obětem brutálních policejních zásahů a dalších pochybení ze strany policie. Zasadili jsme se o to, že od ledna 2012 existuje v ČR nezávislý orgán pro vyšetřování trestných činů policistů. Pomáháme lidem v problematice soudních průtahů. Informujeme veřejnost o jejich právech v publikacích a na stránkách www.ferovapolicie.cz a www.ferovajustice.cz.