Marek Zemský

Děti, které od sebe oddělujeme hned od malička, k sobě jen těžko najdou cestu v dospělosti. Tento fakt rozděluje společnost a způsobuje vážné sociální problémy. Snažíme se to změnit.

„Inkluzivní školy jsou jako v pohádce, každý, kdo je navštíví, by se rád vrátil do dětských let.“

Moje témata

  • Společné vzdělávání

Moje poslání

Vím, že za všechno co mohu v životě prožívat vděčím jenom souhře náhod – severní část světa do které jsem se narodil, silné rodinné zázemí a jakžtakž funkční fyzické a intelektuální dispozice. Ne všichni měli stejné štěstí a současný vzdělávací systém jim ke kvalitnějšímu životu neumí pomoct. Já prostě chci, aby všichni bez rozdílu měli možnost získat kvalitní vzdělání a prožít plnohodnotný život uprostřed solidární společnosti.  

Co chci...

  • Uspořádat setkání školních lídrů ve stylu TEDx, kde by se mohli progresivní ředitelé škol vzájemně inspirovat a motivovat.
  • Vytvořit propagační klip k tematice inkluzivního vzdělávání, který přesáhne milion shlédnutí.
  • Politikům zprostředkovat exkurze, pedagogům stáže v inkluzivních školách.
  • Vytvořit metodického průvodce pro školy, zacíleného na rozvoj otevřenosti a kvality vzdělávání.

Co mě těší...

Rok od roku se našemu projektu daří rozšiřovat kvalitu a záběr našich aktivit. Například v roce 2014 jsme spolupracovali s 10 základními školami. 

Poskytli jsme 162 hodin individuálních konzultací. 

Zorganizovali 7 vzdělávacích workshopů. 

Profesně jsme podpořili 204 učitelů, kteří jsou teď lépe nachystaní reagovat na specifické potřeby jednotlivých žáků. 

Dlouhodobě z toho bude profitovat 2746 dětí, které se kromě čtení a počtů naučí týmové spolupráci, nenásilné komunikaci, způsobům, jak řešit konflikty a dalším sociálním dovednostem potřebným pro bohatý život v multikulturní a demokratické společnosti.

O tom, že kvalitní vzdělání pro všechny děti není sci-fi ale realita, která se již na mnohých českých školách úspěšně děje se nám podařilo informovat laickou i odbornou veřejnost 15 mediálními výstupy v televizním vysílání a tištěných médiích.

Napsal mi...

Dneska mi volali z Pedagogické fakulty plzeňské univerzity, že si nás vyhlédli jako experty na téma Inkluzivního vzdělávání. Jestli bychom prý nepřijeli přednášet studentům. Když jsem se jich ptal, jak na nás přišli, tak prý přes projekt Férová škola. Pane Zemský, chtěl jsem Vám poděkovat a říct, že to má velký smysl.

Ředitel ZŠ Poběžovice Vladimír Foist

Podpořte mě

Marek je sociolog, který je hluboce přesvědčený, že cesta k řešení mnoha sociálních problémů, vede skrze změny ve vzdělávání. České školy oddělují chytré žáky od těch méně nadaných, zdravé děti od těch s postižením, děti z majoritní části společnosti od těch ostatních. Proto Marek vymýšlí, jak přesvědčit politiky, pedagogy i veřejnost, že společné vzdělávání dětí je přínosné pro všechny zúčastněné. Protože podle toho, jak bude vypadat vzdělávací systém, bude fungovat i zdravotnictví, úřady, služby.

Spolupracuje se školami, které jsou příkladem dobré praxe, a z nichž vytváří s týmem mapu férových škol. Komunikuje s médii, účastní se veřejných debat, pracuje na tvorbě strategií, výzkumů a argumentů, kterými lze téma zavést do veřejné diskuze a v neposlední řadě se snaží na to všechno sehnat peníze.

.00 Kč